Hva er forbrukslån?

Forbrukslån er et lån. Selve ordet forbruk sier egentlig ikke så mye om lånet i seg selv, men det er et ord som har definert en type lån. Forbrukslån har blitt et allemannsord og betyr enkelt og greit at du snakker om et lån uten sikkerhet eller andre type dekning som lån krever. Ordet forbrukslån er mer kjent og brukes mer enn ordet sikkerhetsfrie lån, lån uten sikkerhet, pantefritt lån, osv. Selve ordet forbrukslån gir assosiasjoner mot forbruk, moro, lek og annet. Det er implisitt i ordet at du kan få penger å bruke det til akkurat det du selv har lyst til.

 

Forbruk og lån

Akkurat denne holdningen, det å få penger til egent bruk, uten at man trenger å tenke seg så mye om er suksessformelen bak forbrukslånene. Låne penger til moro høres ut som en flott måte å leve på, og en flott måte å få tilgang til penger på. Du trenger ikke tenke eller planlegge bruk eller nedbetaling. Det order seg. Koblingen av forbruk og lån er jo ganske motsigende. Forbruk er noe man gjør fordi man må. Kjøp av matvarer ses på som forbruk. Kjøp av toalettpapir ses på som forbruk. Bensin er en annen type forbruk. Lån på den annen side er ofte noe man ikke ser på som dagligdags eller noe man må gjøre. Lån er ofte forbundet med budsjettering, planlegging, møysommelighet, sparsommelighet og så videre. På denne måten har man ufarlighort ordet lån med noe så uskyldig og vanlig som forbruk. Alle forbruker og ingen tenker over at det er noe problem å forbruke.

Utfordringen med forbruk er at du selv må passe forbruket til din økonomi. Har du god økonomi kan du forbruke mer enn om du har dårlig økonomi. Har du bra økonomi må du prioritere. Forbruket vil nok lide i en slik prioriteringsprosess. Du kan ikke leve over måte når du ikke har inntekt til det. Forbrukslån kan uheldigvis være en faktor i persons livsstil er over måte. Det er viktig at man ikke låner seg til en livsstil man ikke har råd til. Du må heller få deg en bedre jobb eller forbruke mindre. Forbrukslån er noe du bør ta opp hvis du trenger det. Det er fortsatt et lån, så det er viktig at du tenker over hvordan du skal betale det tilbake.

 

Hvorfor ta opp et lån?

Alle tar opp lån og man tar opp lån fordi man trenger det. Trenger du penger? Ja, da kan du ta opp lån. Hvordan dette lånet kan tas opp varierer litt etter hva som er best for deg som person. Forskjellige objekter gir deg tilgang på forskjellige type lån. Vi kjenner alle til de klassiske lånene. Forbrukslån har selv blitt et klassisk lån som du for så vidt ikke trenger noen grunn til å ta opp. Det er bare å lene seg tilbake å slappe av.

Copyright Galleri 2020
Shale theme by Siteturner