Strøm

Strøm

Når man eier eller leier et sted å bo kommer vanligvis strømregningen i posten hver eneste måned. Man kan nesten sette klokken etter når regningen kommer. Den kommer aldri for sent og det virker som man aldri blir glemt. Strøm er noe vi alle bruker og noe vi alle trenger for å holde oss varme, lage mat på komfyren, holde maten kald i kjøleskapet og dusje i varmt vann. Det er ingen grenser på hvor stor del strøm spiller i livet til alle og en hver.

Strømregningen

Strøm er et fantastisk produkt som vi ikke kan klare oss uten. Strømregningen som kommer i posten og er egentlig det avgjørende for om vi fortsatt kjøper strømmen vår av vår strømleverandør består av tre deler. Hva er disse tre delene? Når du forstår disse tre delene så er det lettere å forstå prisen for strømmen du betaler. Ser du da at prisen er høy og at den er billigere et annet sted er det bare å bytte strømleverandør. Det er ikke noe problem å bytte, det gjøres på 1-2-3.

Nettleie

Nettleie er det første som kommer opp på regningen. Dette er en pris på leie av nettet som du bruker for å få strømmen hjem til deg. Den kan man ikke velge bort eller bytte. Statkraft har monopol på strømnettet i Norge og setter også prisen på leien. To tredjedeler av nettleier er også forskjellige avgifter. Nettleien har mva, forbruksavgift, energifond avgift og nettleie til sentralnettet. Det er leie på et nett lokalt og et nett sentralt.

Strømprisen

Du kan selv velge strømprisen. Dette er den delen av strømregningen som du har full kontroll over. De fleste bruker tre forskjellige avtaler: spotpris, variabel pris og fast pris.

Spotpris er ofte kalt markedspris fordi den reflekterer prisen på Nord Pool børsen og et tillegg. Tillegget varierer fra leverandør til leverandør og er en viktig del av hvorfor strømprisen varierer fra selskap til selskap. Markedspris gir billigst strøm over tid. Du betaler når prisen går opp og betaler mindre når prisen går ned.

Variabel pris eller standard variabel pris som den vanligvis heter er ofte bruk. Her følger også prisen markedet med en forsinkelse på 14 dager. Dette gir kjøperne litt forvarsel når prisene endrer seg. Denne gir litt mer trygghet enn markedsprisen, som noen finner beroligende.

Fastpris er en avtale hvor du betaler en fast pris per kWh hver måned. Avtalen er spikret over tid og begrenset til en viss periode. Denne avtalen er ikke billigst, men den gir trygghet.

Hvordan bytte strømleverandør?

Det er ikke noe vits å være lojal mot en strømleverandør. Er strømmen billigere et annet sted er det bare å bytte. Det er veldig enkelt å bytte leverandør. Det tar et par tastetrykk. Det er viktig at du bytter strømleverandør ofte slik at du unngår å sitte i dyre avtaler som koster deg mer enn det du trenger å betale. Byttet skjer ved at du tar kontakt med din nye leverandør og sier at du vil bruke de. De fikser resten.

Sikkerhet og lån

Sikkerhet

Sikkerhet er et fint konsept som bruker av banker for å låne ut penger, ofte mer penger enn det banken ville vært komfortabel med å låne ut om sikkerheten ikke hadde eksistert. Sikkerhet er en måte for banken å sikre seg mot utlåners mulighet for og ikke betale. Er du en utlåner så vil du gjerne ha pengene dine tilbake. Alt det en bank gjør er å gi penger med renter for å få pengene tilbake, samt litt ekstra for jobben. Bank og finans er med andre ord jobben med å tjene penger på å låne ut penger. Selve utlånskonseptet er ganske lett å forstå. Vi er alle innom dette og vet godt hva det vil si å låne penger, samt tjene penger på utlån.

Sikkerhet deles ofte opp i to deler. Lån med sikkerhet og lån uten sikkerhet. Det betyr at du må gi noe som banken kan ta sikkerhet i eller så slipper du å gi banken noe den kan ta sikkerhet i. Før i tiden hente det ofte at man måtte fysisk gi noe til banken som banken kunne holde på. Dette kunne være dyre smykker, parkere en bil i bankes garasje eller på andre måter gi banken noe som du eide. Ble ikke lånet betalt ville banken ta eiendelen å selge den deretter. Mange har mistet mye ved å ta opp for mye lån, stilt hus og hjem i sikkerhet, for deretter å få et problem økonomisk.

Usikrede lån

Har du lånt penger noen gang vet du at det er ganske irriterende å måtte gi banken noe som skal tilfredsstille deres behov for å føle seg vel. Dette er ganske stressende også. Bankene tar ikke hva som helst. Kun ting som er dyrt eller ting som er lett omsettelig. Her snakker vi ofte om hus eller kanskje aksjer, hvis disse aksjene er i børsnoterte selskaper. Biler, tomter, båter og annet er også veldig vanlig å stille til disposisjon for bankene.

Usikrede lån, eller lån uten sikkerhet, er lån hvor banker gir deg pengene uten noen flere spørsmål. Disse lånene gir deg all makten og full handlefrihet. Du gjør med andre ord akkurat det du vil så lenge du betaler tilbake pengene til banken etter avtale.

Ditt valg

Hva passer deg best? Trenger du et lån og lurer på om du skal velge et lån med sikkerhet eller et lån uten sikkerhet er det viktig å vite først hva du skal kjøpe. Vet du akkurat hva du skal kjøpe og kjøpsobjektet er noe som banken gladelig ville tatt i pant, så burde du ta et lån med sikkerhet. Da vil du få lavere rente. Vil du kjøpe noe, eller ikke er helt sikker på hva du vil kjøpe, er det bedre å ta opp et usikret lån. Da bestemmer du og ingen vil bry seg om kjøpsobjektets verdi eller på andre måter verdi over tid.

Copyright Galleri 2020
Shale theme by Siteturner